Charakter  naszej  Spółki  pozwolił  na  ukształtowanie  następujących,  głównych  kierunków  jej  działalności:
– badanie  sprawozdań  finansowych,
– ekspertyzy  ekonomiczno – finansowe,
– opinie i wyceny.

Wymienionym  kierunkom  działań  Spółki  została  podporządkowana  jej  struktura  organizacyjna. Jest ona  oparta  na  trzech  zasadniczych  pionach  organizacyjnych,  a  mianowicie:
– pion  ds.  audytu,
– pion  ds.  ekspertyz,
– pion  ds.  opinii i wycen.

Całością prac Spółki kieruje bezpośrednio  Prezes  Zarządu  Wiktor  Gabrusewicz.