Badanie  sprawozdań  finansowych.
Ekspertyzy  ekonomiczno – finansowe.
Opinie  dla  potrzeb  Sądu.
Wyceny  przedsiębiorstw.