Spółki  kapitałowe

Firmy notowane na GPW  w  Warszawie

Spółki  osobowe

Uczelnie  Wyższe  i  Instytuty  badawczo-naukowe